Wolontariat - krok po kroku

KROK PIERWSZY – czy ja mogę zostać wolontariuszem?

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytanie, czy nadaję się do tej roli. Czy posiadam odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, które pomogą mi w tej pracy, czy dysponuję wystarczającą ilością czasu, czy jestem w odpowiednim wieku. Tych wątpliwości jest wiele, a odpowiedź jedna i prosta. Każdy może być wolontariuszem. Warto jednak pamiętać, że nie każdy wszędzie.

Ważne jest, żebyś posiadał odpowiednie predyspozycje, wiedzę, zdolności potrzebne w miejscu, w którym będziesz pomagał.

Przed podjęciem aktywności zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania.

 

KROK DRUGI – gdzie i co mógłbym robić jako wolontariusz?

Możesz pracować wszędzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana – np. w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych.  Jedynym obszar, w który nie mogą angażować się wolontariusze jest sektor biznesu.

Pamiętaj, przy planowaniu zakresu Twojej pracy wolontariusza, nie powinieneś podejmować obowiązków pracowników etatowych w danej organizacji. Twoja działalność powinna być uzupełnieniem ich pracy, a Twoja osoba wsparciem dla personelu.

 

KROK TRZECI – jaki rodzaj wolontariatu wybieram?

Możesz zdecydować się na wolontariat stały – długoterminowy lub wolontariat akcyjny, czy krótkoterminowy.

Ze względu na liczbę osób zaangażowanych w konkretne działanie wyróżniamy wolontariat indywidualny i grupowy.

 

KROK CZWARTY – czas na pierwsze decyzje

Zanim zdecydujesz się, komu chcesz pomagać i w jakim zakresie, odpowiedz sobie na kilka ważnych pytań:

 • Z kim łatwiej nawiązujesz kontakty – z dziećmi, czy z osobami starszymi?
 • Co chcesz robić jako wolontariusz – pomagać w nauce, rehabilitacji, opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi, wykonywać prace biurowe, informatyczne, opiekować się zwierzętami?
 • Jak dużo czasu możesz poświęcić na działalność wolontarystyczną?
 • Jakie posiadasz uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje, doświadczenie, które możesz wykorzystać w konkretnym miejscu?

 

KROK PIĄTY – od teorii do praktyki

Po wybraniu miejsca, w którym chcesz podjąć pracę jako wolontariusz musisz przygotować się do pierwszego spotkania z osobą odpowiedzialną za współpracę z wolontariuszami.

W trakcie rozmowy ustalicie zasady i warunki, oraz wzajemne oczekiwania.

W większości miejsc korzystających z pomocy wolontariuszy jest osoba odpowiedzialna za ich pracę. Taką osobę nazywamy koordynatorem pracy wolontariuszy.

Kilka pytań, które warto zadać Koordynatorowi podczas pierwszego spotkania w placówce:

 • Jaki jest charakter pracy placówki?
 • Czym będę się zajmował jako wolontariusz?
 • Z kim będę współpracował?
 • Z kim mam się kontaktować, jeśli zaistnieje konieczność odwołania mojego przyjścia?
 • Jaki jest przewidywany czas pracy? Czy jest on stały, czy może być zmienny?
 • Czy będzie ktoś, z kim będę miał stały kontakt – omawiał podejmowane działania, rozwiązywał trudne sytuacje?
 • Czy ktoś przygotuje mnie do wykonywania zadania?
 • Czy przewidziane są dla mnie szkolenia?
 • Czy istnieje grupa wsparcia dla wolontariuszy?
 • Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania dla wolontariuszy?
 • Jeśli się sprawdzę jako wolontariusz, czy będziecie mi powierzać coraz to bardziej odpowiedzialne zadania?
 • Kiedy będę znużony daną pracą, czy i w jaki sposób będę mógł z niej zrezygnować?