Jesteśmy, działamy, trwamy – CWiMS w Goleniowie

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
1 grudnia 2017
To była udana randka!
1 grudnia 2017

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów w Goleniowi skupia organizacje senioralne wokół idei pracy na rzecz drugiego człowieka. Wśród zrzeszonych w Centrum organizacji są: Stowarzyszenie Seniorów RYTM, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Seniorów RELAKS, Stowarzyszenie Seniorów BARNIM. Wśród tegorocznych działań podejmowanych przez seniorów-wolontariuszy można wymienić m.in.:

  • udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowanej przez goleniowską bibliotekę publiczną. Zainteresowanym młodym słuchaczom czytano literaturę polską, wiersze „Czapla i żuraw”, czy „Spóźniony słowik”. Osoby czytające pokusiły się o wystąpienie w ciekawych i adekwatnych do czytanych tekstów  strojach;
  • czytanie dzieciom bajek w ramach współpracy z Przedszkolem nr 2. Seniorzy przygotowali również przedstawienie dla przedszkolaków, co spotkało się z dużym zainteresowaniem najmłodszych;
  • zorganizowanie koncertu charytatywnego na boisku Szkoły Podstawowej w Załomiu. Członkowie Kabaretu „Ramol” i Zespół „Forte” wystąpili dla licznie zgromadzonej publiczności, a podczas koncertu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rehabilitację dla chorej osoby;
  • udział w akcji charytatywnej „Budzimy Justynę”;
  • prowadzenie zajęć z nordic walking dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, polegające na: wyznaczaniu miejsc zbiórek, prowadzenie ćwiczeń rozgrzewających, wzmacniających i oddechowych. Ćwiczone były również trzy techniki marszu: podstawowa, zaawansowana i bardzo szybka;
  • zaangażowanie w prace porządkowe na rzecz środowiska lokalnego.