CWiMS w Kamieniu Pomorskim już działa!

Festiwal Czytania „Odkrywcy wyobraźni”
1 grudnia 2017
Festiwal Czytania „Odkrywcy wyobraźni”
15 listopada 2017

Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów w Kamieniu Pomorskim powstało w ramach projektu pod nazwą „Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – realizacja w min. dwóch gminach/powiatach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”. Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Nadal trwają szkolenia w ramach projektu, ale aktywni seniorzy już intensywnie działają angażując się w prace porządkowe, biorąc udział w Narodowym Czytaniu Wyspiańskiego, kwestując na renowację starych zabytkowych pomników na kamieńskim Cmentarzu Komunalnym, podejmując wolontariat w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Gratulujemy bardzo dobrej organizacji i sprawności w działaniu!

Zachęcamy do śledzenia poczynań wolontariuszy z CWiMS w Kamieniu Pomorskim

https://utwkamienpom.pl/wolontariat