O nas

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów powstało w ramach realizacji zadania z obszaru polityki społecznej „Opracowanie i wdrożenie programu Turnusu Aktywizacji Seniorów oraz Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – pilotaż w m.in. dwóch gminach/powiatach” w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” w Szczecinie.

Projekt przyczynił się do aktywizacji społecznej seniorów, spopularyzowania znaczenia wolontariatu i mentoringu seniorów, aktywności, której celem nadrzędnym było zaangażowanie potencjału seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym.