Karta etyczna wolontariusza

 1. Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 3. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 4. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 5. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 6. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 9. Będę działać w zespole.
 10. Będę osobą, na której można polegać.
 11. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 12. Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 13. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 14. Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.