Goleniów

Centrum Wolontariatu i Mentoringu w Goleniowie

Centrum Wolontariatu i Mentoringu w Goleniowie powstało przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, skupiając działania wolontariuszy zrzeszonych w trzech organizacjach senioralnych: Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniu „Relaks”, Stowarzyszeniu „Rytm.” Seniorzy-wolontariusze głównie angażują się w wolontariat akcyjny włączając się m.in. w organizację różnych imprez (np. zawody pływackie, Mikołaj na plantach, Dni Kultury Ukraińskiej, Wigilia dla samotnych, Cała Polska Czyta Dzieciom, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), czy też w prace porządkowe (sprzątanie lasu, sprzątanie amfiteatru przed Senioraliami, porządki na ogródkach działkowych).

W działaniach wolontariackich uczestniczą też kabarety „Kampus” i „Ramol” oraz zespół „Forte” poprzez udział w koncertach charytatywnych oraz różnych spotkaniach organizowanych dla mniejszych i większych mieszkańców Goleniowa.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” członkowie kabaretu „Kampus” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzają dzieci w przedszkolach i Bibliotece Miejskiej. Zamiast czytać bajki kabareciarze odgrywają scenki tematyczne włączając do wspólnej zabawy dzieci. Są przebrania, rekwizyty, wspólne śpiewy i tańce.

Systematycznie grupa seniorów-wolontariuszy pomaga w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 2, dzieląc się swoją wiedzą, służąc wsparciem, okazując cierpliwość i wyrozumiałość.